Işık Dili Aktivasyonu
Işık Dili Aktivasyonu

Işık Dili Aktivasyonu

 

 

Işık dili sembolleri şekil, renk ve ton olarak yansıtılan 144 kavramdan oluşmuştur. Bu tonlar yaratılımın tonlarına veya vibrasyonlarına eşittir. Zaman içinde Dünya'da, yaratılımın tonları bozulmuştur. Bozulma sonucunda, Dünya üzerinde yıkım ve ayrılık yaygınlaşmıştır. Işık Dili bozulma öncesinde Dünya'da kullanılan orjinal sembollerden, tonlardan ve vibrasyonlardan oluşmaktadır. Sembolleri bu zamanda yükselen inisiyelere büyük bir sevgi ve neşeyle sunuyoruz.Işık Dili birlik bilincine bağlıdır. Birlik bilincinde, yıkıcı düşünceformları yer almaz. İnisiye Işık Dilinin 144 sembolünü de bedenlediğinde realitenin bilinçli, bilinçdışı veya bilinçaltı tüm planlarındaki yıkıcı modelleri aşar.İlk 48 sembol doğada tekildir ve Işık Dilinin temelini oluşturur. İlk on sembol Sevginin On Oktavıdır. Geriye kalan 38 sembol Sevginin On Oktavının farklı şekillerde birleşmesinden ve bu şekilde farklı anlamlar kazanmasından oluşmuştur. Temelde, Sevginin On Oktavı ışık dilinin özünü oluşturur.Kişisel yükselişlerinde Bodhisattva düzeyine ulaşanlar auralarında ilk 48 sembolü bedenlerler ve kişisel yaşam deneyimlerinde birlik bilincinin ilk adımlarını atmış olurlar. Bu durumda Bodhisattva zararsızlık düzeyini sürdürebilmek için yaptığı herşeyde birlik bilinci dilini kullanır.Semboller bölümlere ayrılmıştır. Her sembolün doğası sadece belirli bir anlam taşımakla kalmaz, kişinin enerji alanını ve bilincini de etkiler. İlk 48 sembol için 4 ana kategori bulunmaktadır.Aktif: Aktif semboller içsel erkeğin yansımasıdır. İçsel erkek dışa yönelik aktiviteleri (yapma) yönetir. Eyleme-dayalı sembollere odaklanma kişinin yaşam deneyiminde aktiviteyi veya değişimi tetikler.Pasif: Pasif semboller içsel dişinin yansımasıdır. İçsel dişi içe yönelik aktiviteleri (olma) yönetir. Pasif sembollere odaklanma içe dönüşü ve içsel anlayışı destekler.İntegratif: İntegratif semboller içsel erkek ve dişinin veya ruh ile form birleşmesinin yansımasıdır. Bu kavram için kullanılan diğer bir terim "Kutsal Birlik"tir. İntegratif semboller içsel erkek ve dişiyi veya dışsal ve içsel realiteleri dengelemeye yardımcı olurlar. Bu sembollere odaklanma ayrıca ruh ile form arasındaki dansı dengeler.Tamamlayıcı: Tamamlayıcı semboller kutsal birliğin kişinin dünyadaki dış deneyimlerine taşınmasının yansımasıdır. Tamamlayıcı sembollere odaklanma kişinin kendi ayrık düşünceformunun yüzeye çıkmasını ve bu sayede temizlenmesini sağlar.İnisiye bir sembole veya bir grup sembole odaklandığında, bu öznel tonları da kendi auralasına çeker. Her ton kişinin üzerinde çalıştığı gelişim düzeyindeki yıkımı temizlemesine yardımcı olur. Her ton kişinin formunu çevreleyen eterik, sezgisel, yaratıcı, duygusal veya zihinsel bedenlerindeki karmayı, modelleri ve tıkanıklıkları temizler. Bütün tonlar eterik bedenin her katmanında bedenlendiğinde, kişi kendi yükselişinde Mahavishu düzeyini yönetebilmek için gereken enerjiyi sağlamış olur.İlk 48 sembolün ötesindeki semboller, bu sembollerin farklı kombinasyonlarda birleşmesinden ve yeni bir anlam, vibrasyon, ton ve renk kazanmasından oluşur. Bu sembolleri de ilerleyen günlerde sizlere ulaştırmaya çalışacağız.Kişi ışık dili tonlarına odaklandığında, her defasında yükseliş sürecinde bir adım ileriye gider. Bu bilginin, onu kullanan kişileri kendi gelişimlerinde destekleyeceğini umuyoruz. Size yolculuğunuzda neşe diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu site, Sitesepeti güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014